COFINDUSTRIA - BULGARIA

КОНФИНДУСТРИЯ  БЪЛГАРИЯ е създадена  през април 2000 година под името Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България с цел да благоприятства  икономическото сътрудничество между Италия и България, в ролята на представител на италианските предприятия в България и подкрепяйки дейността на своите членове.

През годините Сдружението увеличи броя на своите членове и разшири мрежата от услуги и дейности, които предлага. Понастоящем Конфиндустрия България включва близо 250 предприятия. От 25 март 2010г. Сдружението е Асоцииран член на Конфиндустрия. С промяната в Устава от май 2016г. Сдружението официално се превърна в Международно представителство на Конфиндустрия.

Част от Конфиндустрия България са както големи групи като УниКредит Булбанк, Дженерали, Мапеи, така и малките и средни италиански предприятия, решили да работят в България.

По-конкретно Сдружението се състои от 10.5% големи , 15.5% средни и 75 % малки и микро предприятия.

7 % от предприятията членове работят в първичния, 40 % във вторичния и 53 % в третичния сектор.

КОНФИНДУСТРИЯ  БЪЛГАРИЯ отчита предприемаческа дейност, която възлиза на общо 2 милиарда евро преки инвестиции, продажби на стойност 1,75  милиарда лева и над 30 000 работни места.

Като отправна точка за италианското предприемачество в България, Сдружението предлага на своите членове реална подкрепа в дейността им (осигурява контакти и партньорства, резервации, договори, съдействие пред българските институции, осигурява също така контакти с италиански предприятия и предприятия и институции на Балканите). Изготвя се бюлетин на италиански език, отнасящ се до България и се организират срещи и семинари, на които се разискват важни теми, касаещи българската икономика.

Конфиндустрия България гарантира улеснен достъп до Източноевропейския пазар, бъдейки сред основателите на Конфиндустрия Балкани, вече позната като Конфиндустрия Източна Европа, Федерацията на предприемаческите асоциации от региона.

 

https://confindustriabulgaria.bg/bg/