Нов Българси Университет - Департамент "Дизайн"

През академичната 1993/1994 година изявени специалисти в областта на приложното и декоративното изкуство, архитектурата и дизайна създават департамент „Пластични изкуства“. Сред учредителите са проф. Серафим Серафимов, проф. Огнян Шошев, проф. Румен Райчев, доц. д-р Магдалена Лазарова, доц. Йорданка Чернаева, Татяна Георгиева, Светла Чакърова и др. Департаментът е изграден и функционира по модел на западноевропейски и северноамерикански университети и няма аналог в България.

С решение на Академичния съвет на НБУ през 2007 г. дизайнерите и архитектите в департамент „Пластични изкуства“ се обособяват в отделен департамент „Дизайн и архитектура“. През 2012 г. отново с решение на Академичния съвет на НБУ се поставя началото на два самостоятелни департамента: „Дизайн“ и „Архитектура“.

Ръководител на департамент „Дизайн“ е Доц. д-р Кристина Савова, тя е дизайнер, моден експерт и дългогодишен преподавател в Нов български университет. Ръководител на департамент „Дизайн“ от 2021 г.

Всяка година департамент „Дизайн“ реализира множество творчески проекти: модни ревюта, изложби, конференции, проекти и семинари, в които студенти и преподаватели представят своите творчески търсения.