Шест седмичен курс, 36 астрономични часа, обучителен практичен Модул по "Моден дизайн"

Практичен модул - "МОДЕН ДИЗАЙН"


Вид: кратък образувателен курс
Ниво: за начинаещи и напреднали
Продължителност: 6 седмици - 36 учебни часа

Теоритична част: 12 учебни часа

понеделник и сряда: 19ч. - 21ч.

Практична част: 24 часа

понеделник, сряда и петък: 19ч. - 22ч.

 

Описание:
Кратък курс, който преминава през най-базовите стъпки на дизайна и практическата изработка на една дреха- от идея, през портфолио, до завършен продукт и презентация. Случва се на принципа на мастър клас в рамките на кратък период от време.


Цел:
Да се придобият базисни знания и умения, като се премине през ускорен професионален цикъл и да се създаде от-до малък индивидуален моден проект.

 

Придобиване на сертификат на база защита на курсов проект.

Презентация на мудборд и ревю на един изработен модел от портфолиото на мудборда.

 

Всички необходими консумативи и материали се предоставят от Академията и нейните партньори.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН: +359 884990886


Програма:

  1. ДИЗАЙН

-       Портфолио /Мудборд и изследване/

-       Скициране и Модна графика

-       Подбор на материали

-       Техническо описание

 

  1. ПРАКТИКА

-       Конструиране

-       Работа с шевни машини

-       Шев

-       Изработка на модел в материал

 

30.10.22год. - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:

Презентация на изработен мудборд и модел.